Công tác giảm nghèo
Công tác giảm nghèo
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh ninh thuận triển khai tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 
30/09/2021 
 
Thực hiện Kế hoạch số 4157/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Ông Nguyễn Văn Bình -PGĐ Sở Lao động –TBXH phát biển khai mạc.

Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn quy trình và biểu mẫu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. Thành phần tham gia tập huấn là các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp, cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong suốt buổi tập huấn các đại biểu đã nêu những khó khăn khi thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tình hình dịch bênh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và những thắc mắc về quy trình và bộ công cụ rà soát theo Quyết định 24 và Thông tư 07. Sau khi được tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp sẽ triển khai Rà soát bắt đầu từ ngày 01/9/2021 và báo cáo chính thức ngày 15/11/2021.
Kim Quyên  
Tin đã đưa
(10/11)
(05/11)
(07/10)
(24/06)
(23/06)
(26/05)
(24/04)
(24/04)
(22/04)
(12/04)