Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ người lao động theo quy định 
06/11/2019 
 

          Thời gian qua, có một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa hiểu rõ về quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp. Nhằm giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động hiểu rõ về quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện đúng theo quy định, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ người lao động theo quy định, cụ thể như sau:

          * Cơ sở pháp lý:

           - Bộ luật lao động 2012;

          - Luật An toàn vệ sinh lao động 2015;

          - Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế;

          Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 152 Bộ luật lao động 2012 Quy định về chăm sóc sức khỏe cho người lao động như sau:

           - Khoản 2 Điều 152 Luật Lao động quy định: “Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần”.

          - Đồng thời, theo quy định của Điều 21 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ ít nhất một lần cho người lao động; riêng đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, lao động cao tuổi được khám sức khoẻ ít nhất 06 tháng 1 lần. Do đó, đối với người lao động làm công việc bình thường thì mỗi năm được khám sức khỏe định kỳ 01 lần. Đối với những người làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mỗi năm phải được khám sức khoẻ định kỳ 02 lần, nghĩa là 06 tháng phải được khám sức khỏe định kỳ 01 lần. Đây là quyền mà người lao động được hưởng. Khi người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, người lao động có nghĩa vụ phải tham gia khám sức khỏe đầy đủ để người sử dụng lao động lập hồ sơ sức khỏe. 

           - Kết quả việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng được quy định tại điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 cụ thể:

            "1. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.

            2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền."

              Theo quy định trên Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng cho người lao động.

              Về vấn đề giấy tờ và thủ tục, người sử dụng lao động ký kết hợp đồng với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện được phép thực hiện khám sức khỏe theo quy định Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

 

Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)