Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận Tổ chức thăm hỏi gia đình người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 
13/09/2019 
 

           Thực hiện Kế hoạch số 789/KH-UBND ngày 04/03/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
           Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm hỏi thân nhân, gia đình người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh; Đại diện Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh;  Đại diện lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận; Đại diện lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Tiến Thuận; Đài phát thanh truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận và đến thăm hỏi: Thân nhân, gia đình người lao động bị tai nạn lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận; Công ty TNHH May Tiến Thuận. 
          
Đại diện Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức thăm hỏi 02 gia đình thân nhân của người bị tai nạn lao động chết người với mức hỗ trợ 500.000đồng/suất;
          Ngoài ra, Lãnh đạo các doanh nghiệp có người lao động bị tai nạn lao động đã chỉ đạo Công đoàn của đơn vị thăm và tặng quà cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc thân nhân, gia đình người lao động bị tai nạn lao động trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Mức hỗ trợ cho mỗi suất quà từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.Hình ảnh thăm hỏi thân nhân
người lao động bị tai nạn lao động

Phòng LĐGDNN - Mỹ Dung