Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
02/08/2021 
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về file đính kèm

Văn phòng Sở