Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
27/08/2019 
 

           Thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
          Trên cơ sở đó, ngày 19/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có hiệu lực từ ngày 28/9/2019.
Theo đó mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi ở các độ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh có sự điều chỉnh, tăng hơn so với mức đang thực hiện hiện nay. cụ thể: 
        - Về mức quà tặng chúc thọ: Người cao tuổi tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt.
        - Về mức quà mừng thọ: Người cao tuổi ở tuổi tròn 70 và 75: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi ở tuổi tròn 80 và 85: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi ở tuổi tròn 95: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi trên 100: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.
                                                                   

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND  ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận

Ngọc Quý - Phòng NCCXH 
Tin đã đưa
(31/03)
(30/03)
(26/03)
(09/03)
(03/03)
(17/02)
(11/02)
(10/02)
(07/02)
(07/02)