Phòng chống tệ nạn xã hội
Phòng chống tệ nạn xã hội
Phong trào hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện 
11/08/2020 
 

            Hoạt động của  Đội công tác xã hội tình nguyện tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm. Hiện trên toàn tỉnh có 07 Đội công tác xã hội tình nguyện ở các  xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố với gần 50 tình nguyện viên. Các Đội tình nguyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho tình nguyện viên và chất lượng hoạt động của Đội.
           Trong 6 tháng đầu năm Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Đội công tác xã hội tình nguyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách về phòng, chống tệ nạn xã hội như: Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống mua bán người; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các địa bàn trọng điểm về với các hình thức phong phú. Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành triệt phá 09 mại dâm, mời làm việc 20 đối tượng, đã lập hồ sơ xử  phạt vi phạm hành chính 20 đối tượng với số tiền 8.200.000 đồng, kiểm tra 205 lượt/122 cơ sở  kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.  
             Phối hợp với lực lượng công an và các ngành liên quan, Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia tích cực quản lý tốt đại bàn, điều tra rà soát đưa vào danh sách quản lý người hoạt động mại dâm; người nghiện ma túy; người bị mua bán hòa nhập cộng đồng, thường xuyên tư vấn, tổ chức, thuyết phục cảm hóa cho hơn 210 người trên địa bàn tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho khoảng 96 người, phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp ngừa, giảm tác hại về phòng chống HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm, tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng; giúp đỡ người sau cai nghiện, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán trở về làm kinh tế ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Các tình nguyện viên đã phát hiện, thu thập, cung cấp trên 130 thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn dân cư cho cơ quan công an góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh./.

Văn Tiến - Phòng NCC&XH