Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
16/01/2020 
 

         Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020
         Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
        
Theo tinh thần của Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được điều chỉnh tăng, cụ thể:
         - Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng
         - Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng
         - Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng
         - Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng.
        Địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện mức lương tối thiểu gồm có vùng 3 và vùng 4, cụ thể:
        - Vùng 3: Thành phố Phan Rang - Tháp chàm, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.
        - Vùng 4: Huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái.
        Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành.
        Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
        Khi mức lương tối thiểu vùng tăng, những người lao động đang có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng; những người làm công việc đã qua đào tạo, học nghề có mức lương dưới 7% mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương.
        Về phía doanh nghiệp, ngoài việc điều chỉnh lương cho các trường hợp người lao động nêu trên, doanh nghiệp còn phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.

       Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Nguyệt Bình - Thanh Tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)