Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
11/09/2020 
 

            Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
            Theo đó, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại theo 02 tiêu chí sau đây:
            - Phân loại vị trí việc làm theo khối lượng công việc, bao gồm:
            + Vị trí việc làm do một người đảm nhận.
            + Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.
            + Vị trí việc làm kiêm nhiệm.
            - Phân loại vị trí việc làm theo tính chất, nội dung công việc, bao gồm:
            + Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.
            + Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.
            + Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ,...).
            + Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. 
            Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2020.

             Xem chi tiết Nghị định tại file đính kèm dưới đây.

Minh Hiếu - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(19/11)
(16/10)
(07/10)
(05/10)
(21/09)
(18/09)
(15/09)
(09/09)
(28/08)
(24/08)