Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội tăng từ ngày 01/7/2019 
16/07/2019 
 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hướng dẫn quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.  Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH được tăng thêm 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019.
        Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7-2019 = mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6-2019 x 1,0719.                                                                                                                            Ảnh: Sưu tầm

Thông tư nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH cùng các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này. Phía BHXH Việt Nam cần có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này; lập báo cáo theo mẫu kèm theo gửi Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính trước ngày 15-1-2020. Cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng, cơ quan BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng quy định tại thông tư này đối với đối tượng thuộc diện quản lý./.

(xem chi tiết Thông tư TT102019BLDTBXH.pdf )

Ngô Huỳnh Duy Lâm - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(31/03)
(30/03)
(26/03)
(09/03)
(03/03)
(17/02)
(11/02)
(10/02)
(07/02)
(07/02)