Chính sách người có công
Chính sách người có công
Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” 
08/11/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 1417/QĐ-CTN ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Nước, thừa ủy quyền của UBND tỉnh về tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà Nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trong 02 ngày, 31/10/2018 và 02/11/2018 UBND huyện Thuận Nam và UBND huyện Ninh Phước đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 02 Mẹ.

Các hình ảnh tại buổi lễ truy tặng:1. Mẹ Nguyễn Thị Ngợi, sinh năm 1886, nguyên quán Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, có 01 con duy nhất là liệt sĩ;

2. Mẹ Võ Thị Hạo, sinh năm 1900, nguyên quán xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, có 01 con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Khá.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chịu nhiều hy sinh, mất mát; Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhằm phát huy truyền thống tinh thần đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc đối với các Mẹ, đồng thời, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân./.

Phòng NCCXH