Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý văn bản 
19/07/2019 
 
         Về việc góp ý và thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh " Quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nguyện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Toàn bộ nội dung dự thảo: Tải về file đính kèm

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/09)
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(04/03)
(24/02)
(14/02)