Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý văn bản 
12/04/2017 
 
Nghị quyết Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.
Nội dung dự thảo: Toàn bộ nội dung: