Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
24/02/2020 
 

        Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
        
        Tải về nội dung dự thảo Kế hoạch

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/09)
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(04/03)
(14/02)
(13/02)