Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên công tác xã hôi tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (đợt 1) 
15/04/2020 
 

         Thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-UBND ngày 29/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; Thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 07/9/2015; Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 12/5/2017; Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 20/9/2017về việc phê duyệt danh sách cộng tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tổng cộng có 44 cộng tác viên công tác xã hội; tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh còn 28 cộng tác viên (16 cộng tác viên đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác).
         Nhằm kiện toàn đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện trợ giúp công tác xã hội kịp thời, chuyên nghiệp. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 phê duyệt danh sách 12người có bằng cấp phù hợp làm cộng tác viên công tác xã hội tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.Nâng tổng số cộng tác viên trên toàn tỉnh là 40 cộng tác viên công tác xã hội.
         Trong thời gian đến, để từng bước nâng cao chất lượng trong công tác trợ giúp xã hội tại địa phương, đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đã thường xuyên rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đối tượng yếu thế và kịp thời phản ánh, giải quyết. Ngoài ra, Cộng tác viêncông tác xã hội còn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo … Những việc làm của cộng tác viên công tác xã hội đã và đang cùng với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng chung tay với Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội./.

Nguyễn Thị Diệp - Phòng NCC&XH