Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Kiểm tra đột suất công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
05/06/2021 
 

Ngày 30/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 2628/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Qua đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 145/QĐ-SLĐTBXG ngày 31/5/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, nhà máy sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 1222/KH-SLĐTBXH ngày 31/5/2021 về việc kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, nhà máy sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03/6/2021, ông Trần Văn Trưa – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Trưởng đoàn kiểm tra cùng với đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND huyện Ninh Phước đã kiểm tra đột xuất tại 02 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần chăn nuôi CP và Công ty TNHH Giống thủy sản UNI-PRESIDENT.


Kiểm tra đột xuất tại Công ty Cổ phần chăn nuôi CP

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những kết quả làm được của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống, dịch covid-19 tại đơn vị như: Các doanh nghiệp có ban hành văn bản triển khai cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của ngành y tế, chính quyền địa phương, Tổng công ty; đã thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 như: Đeo khẩu trang khi vào làm việc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm; khuyến cáo người lao động hạn chế di chuyển đến vùng có dịch hoặc khi trở về từ vùng dịch/ngoài tỉnh phải tự giác khai báo y tế và khai báo với Công ty...

Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị các doanh nghiệp khắc phục nhanh chóng việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

- Đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP: Đề nghị Công ty đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19; bố trí cán bộ y tế, phòng sơ cấp cứu ban đầu khi người lao động hoặc khách hàng đến làm việc tại Công ty bị sốt, ho; Cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, địa phương, Tổng công ty trong thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch khử khuẩn hàng ngày tại nhà ăn của Công ty tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi, tranh appich về hướng dẫn thực hiện 5K của Bộ Y tế; phân luồng, giãn cách người khi ra vào công ty; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý tình huống khi có người lao động tại công ty bị nhiễm dịch bệnh Covid-19.

         - Đối với Công ty TNHH GTS UNI-PRESIDENT: thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, khử khuẩn đối với người lao động và khách hàng ra vào công ty; xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty; thành lập Tổ, ban phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty; Công ty đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết địn 2194/QĐ-BCD9QG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19; bố trí phòng y tế, sơ cấp cứu ban đầu khi người lao động hoặc khách hàng đến làm việc tại Công ty bị sốt, ho; Công ty đẩy mạnh hình thức tuyên truyền nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty qua loa phát thanh, tờ rơi, lập nhóm Zalo,...; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý tình huống khi có người lao động tại công ty bị nhiễm dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch khử khuẩn tại khu vực làm việc, khu nhà ăn của Công ty thường xuyên.
Minh Phương - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(09/09)
(05/09)
(04/09)
(29/08)
(25/08)
(24/08)
(30/07)
(19/07)
(20/06)
(10/06)