Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Khảo sát, rà soát và nắm bắt nhu cầu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh 
16/07/2020 
 

           Trung tâm Công tác Xã hội thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung đối tượng bảo trợ xã hội; cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp cho các nhóm đối tượng yếu thế, gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện hướng nghiệp, học văn hóa, học nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho các trẻ mồ côi.
           Cũng như những trẻ em bình thường khác, trẻ em mồ côi cũng có những nhu cầu cơ bản về vật chất đảm bảo cho sự phát triển về thể lực cho trẻ em; nhu cầu về một mái ấm gia đình có tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em họ hàng, nhu cầu được vui chơi, học hành, được phát triển trí tuệ cũng như được thừa nhận, được tôn trọng. Nhận thấy được tình hình thực tế và nhu cầu của các đối tượng yếu thế tại cộng đồng, ngày 15 tháng 05 năm 2020, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch đi khảo sát, rà soát và nắm bắt nhu cầu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần sự can thiệp, trợ giúp tại các xã Phước Trung, Phước Tiến, Phước Thành, phước Bình, Phước Tân thuộc huyện Bác Ái; xã phước vinh thuộc huyện Ninh phước tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội.
Hình ảnh nhân viên Công tác xã hội tư vấn, tham vấn cho gia gđình và trẻ em mồ côi có nhu cầu, nguyện vọng muốn vào Trung tâm Công tác xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng.

           Ngày 08 tháng 06 năm 2020, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước bình về việc nắm bắt nhu cầu trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng thời thực hiện rà soát, tư vấn, vận động các trường hợp trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa, người mắc bệnh tâm thần có hoàn cảnh khó khăn cần sự can thiệp, trợ giúp và đủ điều kiện có nhu cầu được tiếp nhận vào Trung tâm Công tác xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện tại trên địa bàn xã có 116 trường hợp đối trượng Bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp tại địa phương , trong đó có 09 trường hợp là trẻ em mồ côi, 02 trường hợp là người cao tuổi neo đơn không nơi tựa và 08 trường hợp người mắc bệnh tâm thần.
         
Nhân viên Trung tâm Công tác xã hội phối hợp với chính quyền địa phương đến trực tiếp từng hộ gia đình có đối tượng thuộc các trường hợp nói trên để can thiệp,  tư vấn , tham vấn các chính sách trợ giúp xã hội đồng thời nắm bắt nhu cầu đối tượng có nguyện vọng vào Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng./.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh