Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 
12/02/2020 
 

           Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 4241/LĐTBXH-TTr ngày 03/10/2019; định hướng của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 584/TTr-THGS ngày 23/7/2019 và Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020.

          Nội dung trọng tâm gồm:

          1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan bảo hiểm xã hội (02 huyện Thuận Nam, Ninh Hải); các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp đang nợ đọng bảo hiểm xã hội, theo kế hoạch tiến hành thanh tra đối với 40 doanh nghiệp.

          2. Thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Ninh Sơn.

          3. Ngoài ra, thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Thuận và 03 cuộc thanh tra chính sách người có công và bảo trợ xã hội tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, phường Kinh Dinh, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

           Đề nghị các đơn vị và các doanh nghiệp có liên quan truy cập Website của Sở Lao động – Thương binh và Xã để nắm bắt thông tin cụ thể.

(Đính kèm Kế hoạch Thanh tra năm 2020)
Huy Vinh - Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(21/01)
(20/01)