Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
10/06/2021 
 

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2747/KH-UBND Phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:      

- Mục đích

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp theo các nguyên tắc phòng, chống dịch: phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế thấp nhất người tử vong và số người lây nhiễm. Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh” trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu

+ Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

+ Chủ động Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.ương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, khu công nghiệp.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

              Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các tình huống cụ thể, phương án khu cách ly tại khu công nghiệp khi có ca nhiễm bệnh Covid-19 và yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh Quyết định tạm ngừng sản xuất đối với doanh nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các khu cách ly công nhân, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ, tổ chức đảm bảo ăn, uống, sinh hoạt cho công nhân cách ly và lực lượng phục vụ; thực hiện cách ly công nhân, thống nhất cụ thể với Sở Y tế về việc tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly trong khu công nghiệp và các giấy tờ liên quan kịp thời đúng quy định./.
Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(31/08)
(19/08)
(03/08)
(22/07)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(15/06)