Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
KỶ NIỆM NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25/3 
26/03/2021 
 

Ngày 15/9/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hàng năm làm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.  Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTg về chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030, thông qua đó công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp tiếp tục được phát triển với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Ninh Thuận; những năm qua, cùng với hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, quản lý, tư vấn tâm lý cho các đối tượng Bảo trợ xã hội; hoạt động công tác xã hội của Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thông qua việc phối hợp với các xã, phường, thị trấn quản lý ca; Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm lý, khủng hoảng tâm lý và phục hồi tâm lý cho đối tượng, tìm kiếm sắp xếp các hình thức chăm sóc cho người có hoàn cảnh đặc biệt nâng cao năng lực, phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề của họ. Tư vấn, cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình trong cộng đồng; tuyên truyền về nghề công tác xã hội trong cộng đồng.

 

Nhân viên Công tác xã hội tham vấn nhóm cho người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm; tư vấn, tham vấn cho gia đình tại cộng đồng

        Nhờ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp đối với nghề Công tác xã hội đã có nhiều biến chuyển tích cực, góp phần từng bước thay đổi về nhận thức của xã hội trong công tác trợ giúp các đối tượng yếu thế, tạo ra sự phát triển bền vững để giải quyết hiệu quả các vấn đề giảm nghèo, lao động, việc làm và an sinh xã hội./.
Trung tâm công tác xã hội tỉnh