Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
30/03/2020 
 

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ngày 28/3/2020, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đi thực tế kiểm tra việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH May Tiến Thuận và Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận, cùng đi theo Đoàn có đại diện thành viên Tổ giúp việc phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang làm thủ tục khai báo y tế và thực hiện các quy trình y tế trước khi vào Công ty TNHH May Tiến Thuận.

          Tại buổi làm việc với các công ty trên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo các Công ty báo cáo kết quả quá trình triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như những vấn đề khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh và các kiến nghị đề xuất có liên quan của Công ty.

 Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nghe đại diện lãnh đạo các Công ty báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

          Qua báo cáo của đại diện lãnh đạo các Công ty và đi kiểm tra thực tế tại đơn vị. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đánh giá cao tinh thần triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng các quy định của Ngành y tế ngay những ngày đầu phát hiện dịch, cũng như ý thức phòng, chống dịch của nhân viên, lao động tại đơn vị. Tại buổi làm việc Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đ/c Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã khuyến nghị lãnh đạo các đơn vị một số nội dung:
         - Tiếp tục thông tin tuyên truyền, triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến nhân viên và người lao động của Công ty.
        - Thực hiện theo dõi và khai báo về y tế tất cả nhân viên và người lao động của Công ty, đặc biệt là những người nghi đi từ vùng có dịch và vùng nguy cơ có dịch.
        - Thực hiện giãn các ca ăn của nhân viên và người lao động của Công ty, bảo đảm số người và khoảng cách tiếp xúc, trách trường hợp tập trung quá đông người cùng một lúc trong một ca ăn của nhân viên và người lao động.
         Về những kiến nghị của các đơn vị, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đ/c Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và ngành chức năng, xin ý kiến đề xuất giải quyết bảo đảm đúng quy định trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 hiện nay của tỉnh./.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH May Tiến Thuận.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Anh Quang, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận.

Phan Thanh Sơn - Chánh Văn phòng Sở 
Tin đã đưa