Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID-19 
08/05/2020 
 

           Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020 ngày 24/4/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
          Theo đó, trong 02 ngày (30/4 và 01/5/2020) các huyện -thành phố đồng loạt thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng là Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.
         Ngày 4/5/2020, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1122/SLĐ-TBXH về tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ một số đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15. Thời gian kiểm tra từ ngày 05/5 đến hết ngày 08/5/2020 tại 4 huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước và Thuận Nam.


         
         Qua ngày đầu tiên kiểm tra tại huyện Ninh Sơn, trực tiếp tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện và 01 số đối tượng (chọn ngẫu nhiên). Kết quả, Phòng Lao động-TBXH huyện đã chủ động, tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và cơ sở tham gia thực hiện hỗ trợ được kịp thời, cấp đúng đối tượng, đủ số tiền theo quy định. Việc hỗ trợ kịp thời đã giúp nhân dân giảm bớt khó khăn do mất, giảm thu nhập bởi dịch Covid-19, ổn định cuộc sống, được nhân dân đồng tình, phấn khởi./.

Nguyễn Thị Doãn - Phòng NCC&XH 
Tin đã đưa