Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2019 
17/02/2020 
 

          Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận công tác triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp xã hội đã đạt được nhiều kết quả, công tác trợ giúp thường xuyên, trợ giúp đột xuất và các chính sách trợ giúp khác được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đã giúp đối tượng từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần làm giàu quê hương, đất nước; kết quả thực hiện như sau:
          Về công tác tổ chức triển khai thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách trợ giúp xã hội như Luật người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, thông qua các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội của các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; cộng tác viên công tác xã hội; lãnh đạo, viên chức và nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đã tổ chức 06 lớp tập huấn, với 1.255 đại biểu tham gia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại địa phương, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thu thập và cập nhật, khai thác sử dụng có hiệu quả dữ liệu phần mềm thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội.Ảnh. Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn CTXH với Người tâm thần

 

            Kết quả công tác trợ giúp xã hội thường xuyên: Tỉnh đã thực hiện chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng với tổng kinh phí thực hiện gần 117 tỷ đồng (trong đó, chi trợ cấp hàng tháng cho 21.103 đối tượng, với kinh phí thực hiện 102 tỷ đồng; chi mai táng phí cho 1.271 đối tượng, với kinh phí 6,8 tỷ đồng; chi bảo hiểm y tế cho 15.233 đối tượng, với kinh phí  10,7 tỷ đồng; chi cứu trợ đột xuất cho 09 đối tượng, với kinh phí 48,6 triệu đồng); Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng được thực hiện thông qua hệ thống Bưu điện. Tỉnh có 06 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, đã nuôi dưỡng chăm sóc 355 đối tượng (trong đó trẻ em: 78 đối tượng, người già: 65 đối tượng, người khuyết tật: 212 đối tượng) và cấp thẻ bảo hiểm y tế; tổng kinh phí thực hiện trên 04 tỷ đồng. Công tác chăm lo, động viên tinh thần cho người cao tuổi nhân dịp “Ngày người cao tuổi Việt Nam" luôn được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định: đã tổ chức thăm, tặng quà cho người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi cho 5.084 cụ, với kinh phí gần 1,8 tỷ đồng;  hỗ trợ đột xuất gạo cho 13.247 hộ/53.152 khẩu, với tổng số gạo được phân bổ là 797,28 tấn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện xuyên suốt những chủ trương, chính sách, chương trình như: giảm nghèo, chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động nói chung và người yếu thế nói riêng... đã thật sự phát huy hiệu quả, từ đó giúp người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.


Ảnh . Khu vực nuôi dưỡng, chăm sóc, trị liệu tâm thần nữ tại Trung tâm CTXH (Cơ sở II)

            Kết quả công tác trợ giúp xã hội khác: Phối hợp với Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh khám sàng lọc bệnh 124 người bệnh (trong đó, có khoảng 115 trẻ em bị khuyết tật và 25 trẻ em được chỉ định phẫu thuật chỉnh hình bệnh chân tay khoèo, vòng kiềng, dính ngón, dư ngón); phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng LAWRENCE S.TING tổ chức trao tặng 85 chiếc xe lăn và 15 xe lắc miễn phí cho người khuyết tật; phối hợp hỗ trợ kinh phí theo quy định đối với trẻ em mổ tim miễn phí cho khoảng 30 trường hợp, với kinh phí thực hiện khoảng 7 tỷ đồng; phối hợp tổ chức trao tặng học bổng, xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động; tổ chức trao đổi chuyên đề pháp luật với 1.305 lượt người tham gia, giải quyết pháp lý tại chỗ 77 lượt người. Ngoài ra, các tổ chức, nhà hảo tâm từ thiện trong và ngoài tỉnh, thông qua các cơ quan, đơn vị nhà nước đã tiếp nhận, giới thiệu địa phương, địa chỉ cần cứu trợ hoặc các tổ chức, nhà hảo tâm, từ thiện liên hệ trực tiếp người dân cần trợ giúp để tổ chức hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần; qua đó giúp người dân bị thiệt hại được an tâm, ổn định cuộc sống.
           Để đạt được những kết quả trên trong công tác trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất; ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động, phối hợp trong công tác tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng môi trường xã hội ngày càng chăm lo tốt hơn quyền lợi của đối tượng yếu thế, nhằm giúp các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách, đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm gánh nặng kinh tế gia đình, giúp đối tượng ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
           Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã gặp những khó khăn, vướng mắc như: kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội phụ thuộc nhiều từ nguồn ngân sách Trung ương, do đó việc chủ động tham mưu thực hiện các hoạt động trợ giúp cho các đối tượng yếu thế  trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tại xã, phường, thị trấn còn lúng túng, chưa thống nhất trong việc xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng như: bị bệnh tâm thần, bị câm điếc…Cán bộ thực hiện Lao động – TB&XH ở các xã, phường, thị trấn có nhiều thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác theo dõi, cập nhật thông tin, thực hiện hoạt động quản lý và trợ giúp xã hội cho các đối tượng còn hạn chế.
         Trong thời gian tới, để chính sách trợ giúp xã hội phát huy tính tích cực hơn nữa, nhằm giúp cho các đối tượng yếu thế được thụ hưởng chính sách, ổn định cuộc sống và phát huy thế mạnh bản thân, giúp tăng thu nhập cho gia đình, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tham mưu phối hợp thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng chính sách hiện hành được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng; đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chính sách, phê duyệt đối tượng, chi trả trợ cấp, trợ giúp xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội của địa phương thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cho cán bộ phụ trách bảo trợ xã hội cấp huyện, cấp xã; nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, đặc biệt là chính sách trợ cấp xã hội, quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các chính sách có liên quan đến hỗ trợ thực hiện./.

Thị Diệp - Phòng NCC&XH