Công tác giảm nghèo
Công tác giảm nghèo
Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ 1.000 con bò giống sinh sản góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 
14/10/2020 
 

              Sáng ngày 13/10/2020, tại Hội trường UBND huyện Bác Ái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ 1.000 con bò giống sinh sản góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự có Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các xã và các hộ gia đình được hỗ trợ bò giống trên địa bàn Bác Ái cùng tham gia.


Toàn cảnh Hội nghị

           Qua gần 5 năm thực hiện đề án, ngành chức năng, các địa phương đã hỗ trợ 750 hộ nghèo Bác Ái số lượng 1.000 con bò cái sinh sản. Đến nay, đàn bò đã sinh sản được 480 con bê. Trong đó, 205 bê đực, 275 bê cái và đã có 41 bò nái chuyển (từ hộ I sang hộ II) cho 26 hộ được nhận lần 2, nhiều hộ gia đình đã đủ điều kiện thoát nghèo bền vững. Dự tính với tổng đàn bò 1.000 con sau 9 năm sẽ xóa được từ 1.500 đến 2.000 hộ nghèo theo đúng mục tiêu của đề án, góp phần không nhỏ vào mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Từ thực hiện đề án, kiến thức và tinh thần trách nhiệm của bà con về chăn nuôi bò ngày càng tốt hơn, các hộ chăn nuôi biết dự trữ thức ăn, tiêm phòng dịch bệnh và kiểm soát tình hình dịch bệnh cho gia súc.
          
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đề án có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên trong quá trình triển khai đề án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, còn chủ quan, chưa ý thức trong việc chăm sóc đàn bò dẫn đến một số bò bị suy dinh dưỡng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian đến cùng với việc thực hiện tốt các chính sách đầu tư của Trung ương và tỉnh, huyện Bác Ái cần lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời, thống nhất đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc chuyển giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái và Ban điều hành của huyện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án và các chương trình hỗ trợ bò cho hộ nghèo. Để đề án thành công hơn nữa, thời gian đến cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương và quan trọng hơn hết là vai trò của cá nhân hộ gia đình phải quyết tâm vươn lên thoát nghèo.
           Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Kim Quyên - Phòng NCCXH