Hoạt động Công tác Đảng và Đoàn thể
Hoạt động Công tác Đảng và Đoàn thể
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020 
18/12/2019 
 

          Ngày 13/12/2019, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Thuận đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Văn Trưa – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Sơn, Ban giám đốc Cơ sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở và toàn thể viên chức và người lao động trong Cơ sở. 
        
Sau khi khai mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Phan Hồng Thái trình báo cáo kiểm điểm tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng nhất trí cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng thi đua năm 2020 của Công đoàn cơ sở, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công tác thu, chi tài chính Công đoàn và  cơ quan.
        
Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020 có nhiều ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động Cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và đã được nghe Ông Phan Hồng Thái tiếp thu và giải trình toàn bộ ý kiến của các viên chức, người lao động với một tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu cơ quan.
        
Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020- 2021 gồm có 03 đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Võ Tân Châu, Lê Ái Uyên và thông qua kế hoạch phát động thi đua năm 2020 của Lãnh đạo đơn vị. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và Nghị quyết năm 2020, cụ thể: Thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tự chủ một phần kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Tiếp nhận, quản lý, điều trị- cai nghiện cho 240 lượt học viên, trong đó tiếp nhận mới 150 người (cai nghiện tự nguyện 130 học viên, cai nghiện bắt buộc 20 học viên)  đúng theo quy trình, quy định; Xây dựng đơn vị vững mạnh, văn hóa, xanh - sạch - đẹp, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Xây dựng Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.Được viên chức, người lao động thống nhất cao đưa vào nội dung Nghị quyết Hội nghị năm 2020 với biểu quyết nhất trí 21/21 người = 100%.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:Ông Phan Hồng Thái – Giám đốc Cơ sở
báo cáo kiểm điểm tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020Ông Trần Văn Trưa – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu chỉ đạo Hội nghịÔng Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Sơn
phát biểu chỉ đạo Hội nghịÔng Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Cơ sở
phát động phong trào thi đua năm 2020


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 ra mắt trước Hội nghị

Cở sở Cai nghiện tỉnh 
Tin đã đưa
(11/03)
(09/03)
(21/02)
(22/01)
(06/12)
(12/11)
(29/10)
(08/08)
(08/08)
(16/07)