Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Hỏi – Đáp pháp luật:Bị tai nạn giao thông có thể được xem là tai nạn lao động 
23/04/2020 
 

Hỏi – Đáp pháp luật:

Bị tai nạn giao thông có thể được xem là tai nạn lao động 

          Hỏi: Người lao động bị tai nạn giao thông có thể được xem là tai nạn lao động khi nào?

Trả lời:

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định tại Điều 45 của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc như nghỉ giải lao, ăn giữa ca...

- Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động...

- Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Thứ hai, Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc 03 trường hợp trên.

Như vậy, tai nạn giao thông có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu xảy ra trong 03 trường hợp nêu trên.

Tuy nhiên, người lao động sẽ không được hưởng chế độ tai nạn lao động khi xảy ra tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tai nạn do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

- Tai nạn do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân.

- Tai nạn do say rượu, bia hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

Minh Phương - Phòng LĐGDNN