Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ gạo cho người dân có khả năng thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
06/09/2021 
 
Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19; trong đó, hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận 577,200 tấn gạo.


Hình ảnh tiếp nhận và cấp phát gạo tại địa phương

Để kịp thời hỗ trợ gạo cho nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19, trong ngày 23/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 và Kế hoạch số 4385/KH-UBND về tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo và đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu, Từ Ân. Số lượng hỗ trợ là 9.752 hộ/38.480 khẩu, với 577,200 tấn gạo (trong đó, hộ nghèo 9.752 hộ/38.414 khẩu và các cơ sở Bảo trợ xã hội nêu trên 66 khẩu). Thời gian thực hiện việc tiếp nhận và cấp phát gạo cho người dân diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 26/8 – 28/8/02/2021).Hình ảnh tiếp nhận và cấp phát gạo tại địa phương

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói diễn ra trong điều kiện thời gian khẩn trương, tình hình dịch bệnh Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp và có nhiều địa điểm giao nhận gạo ở vùng sâu, vùng miền núi, đường giao thông không thuận tiện... nhưng lực lượng cán bộ, công chức, người lao động tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành việc tiếp nhận và cấp phát gạo đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện sớm hơn kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm hỗ trợ gạo đến tận tay đối tượng trong thời gian sớm nhất; tinh thần của đối tượng được nhận gạo đều phấn khởi trước sự quan tâm cứu trợ kịp thời, có ý nghĩa của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời điểm khó khăn, góp phần cùng chung sức vượt qua đại dịch Covid -19./.

Nguyễn Thị Diệp – Phòng NCC&XH