Lịch tiếp công dân tháng 01/2020
Địa chỉ: Đường 16/4 TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch Tiếp công dân tháng 01 năm 2020, như sau: 1. Lịch tiếp công dân thường xuyên: - Tuần 01 (30/12/2019 - 03/01/2020): Ông Trần Công Sơn – Chánh Thanh tra. - Tuần 02 (06 - 10/01/2020): Bà Lý Nguyệt Bình – Phó Chánh thanh tra. - Tuần 03 (13 - 17/01/2020): Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Công chức Thanh tra. - Tuần 04 (20 - 24/01/2020): Ông Lê Văn Hiểu – Phó Chánh thanh tra. - Tuần 05 (27 - 31/01/2020): Bà Nguyễn Phan Uyên Phương – Thanh tra viên. * Điện thoại liên hệ: 02593.830010. 2. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở: Thứ, ngày tiếp công dân Người tiếp công dân Địa điểm tiếp công dân Họ và tên Chức vụ Thứ tư Ngày 15/01/2020 Hà Anh Quang Giám đốc Phòng Tiếp công dân 3. Địa điểm và thời gian tiếp công dân: - Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. - Thời gian: + Buổi sáng: từ 7h00 – 11h30. + Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00. Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và báo lại Giám đốc Sở về kết quả tiếp công dân. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến công dân và các phòng nghiệp vụ liên quan được biết./.
Các thông tin khác
Trở về trang trước