Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ, THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 
26/03/2020 
 

        Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nếu đủ điều kiện theo luật định, người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, quy trình làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?
       
I/ Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
       
Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:
      
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
      
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
       
+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;
       
+ Quyết định thôi việc;
       
+ Quyết định sa thải;
       
+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
       
+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
        
- Sổ bảo hiểm xã hội.
       
Ngoài ra, người lao động cũng cần mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc) để đối chiếu.
        
II/ Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
       
Sau khi có đủ hồ sơ, người lao động thực hiện theo trình tự sau:
       
Bước 1. Nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm
       
Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28 năm 2015 của Chính Phủ quy định:
       
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp (không phụ thuộc vào nơi đang ở hay nơi đang làm việc).
      
Bước 2. Giải quyết hồ sơ
      
Cũng theo Nghị định 28, cụ thể khoản 1 Điều 18, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
      
Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng TCTN kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động
     
Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp  được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.
      
Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
      
Trong trường hợp được nhận trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 18, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.
      
Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
        Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm
       
Khoản 1 Điều 19 Nghị định 28 còn quy định, hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn ghi trên Phụ lục kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).
      
Với những thông tin nêu trên có thể thấy, để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nhanh nhất, người lao động nên chuẩn bị đủ hồ sơ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp như hướng dẫn ở trên./.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận