Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 
22/01/2019 
 

Sáng ngày 22/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có Đồng chí Lê Văn Bình–Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo và Đại diện  lãnh đạo các Sở, ban ngành và Đoàn thể cấp tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018 ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu của lĩnh vực lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề đạt đạt 108,27%; giải quyết việc làm cho người lao động đạt 107,52%; tổng vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 121,4%; xuất khẩu lao động đạt 168,33% so với chỉ tiêu kế hoạch giao.Toàn cảnh Hội nghị Đồng chí Trần Văn Trưa-Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác tác chăm sóc người có công đã ngày càng đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả nhất định; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” tiếp tục được phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Cơ bản đảm bảo 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cư nơi cư trú; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ người có công; huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh 449,33 triệu đồng/600 triệu đồng, đạt 74,88% chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng đều được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Năm 2018 có 92% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt 100% so với chỉ tiêu và có 56/65 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tỷ lệ nữ trong tổng số lao động được tạo việc làm đạt 49,52%; tuyển mới dạy nghề đạt 52,15%. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật là 28% ; tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng đồng bào dân tộc có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi từ chương trình giảm nghèo và các nguồn tín dụng khác đạt 98,5%. Duy trì, giữ vững 16 xã phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Duy trì tốt công tác tiếp dân, thực hiện phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xử lý công việc bước đầu đem lại hiệu quả, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Năm 2019, Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đề ra mục tiêu: Tạo việc làm mới 15.500 người. Trong đó, số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 150 người. Giáo dục nghề nghiệp: Tuyển mới đào tạo nghề cho 8.500 người, trong đó: Đào tạo dài hạn: 1.250 người , tuyển mới trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng 7.250 người (trong đó: Lao động nông thôn 2.600 người); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,16%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ là 23,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1-1,5%/năm theo chuẩn mới (riêng huyện nghèo Bác Ái giảm 4%).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian qua. Bên cạnh phương hướng nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2019. Đồng chí đề nghị Ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về tinh thần và đặc điểm của chủ đề năm 2019, tiếp tục phát huy thành quả đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tham mưu Kế hoạch đột phá về công tác Xuất khẩu lao động (tập trung huyện Bác Ái); công tác đào tạo nghề (đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng tái tạo, du lịch,...) phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động; đề xuất, tham mưu lãnh đạo tỉnh các giải pháp giảm nghèo bền vững trên cơ sở tạo việc làm ổn định cho người dân, chống tái nghèo; thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em và kiên quyết ngăn chặn nhằm giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng - chống mại dâm, cai nghiện phục hồi (đặc biệt là tại cộng đồng); thực hiện tốt, kịp thời chính sách an sinh xã hội không để sai sót, tạo chuyển biến tích cực về chất trên lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động lĩnh vực ngành nhằm tham mưu hiệu quả, kịp thời công tác quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và của Bộ LĐTBXH.

Đồng chí Lê Văn Bình-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Hà Anh  Quang-Giám đốc Sở phát biểu Kết luận Hội nghị

Dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ khen thưởng cho 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cá phong trào thi đua thực hiện nhiệm vũ Lao động, người có công và xã hội năm 2018. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Xuất khẩu lao động từ năm 2017 đến năm 2018. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc các chuyên đề công tác Lao động, người có công và Xã hội năm 2018.

 

Đồng chí Lê Văn Bình-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen Bộ LĐTBXH,
Bằng khen UBND tỉnh

Đồng chí Hà Anh  Quang-Giám đốc Sở trao Giấy khen của Sở LĐTBXH

Thuận Joanh-Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(13/09)
(13/09)
(13/09)
(27/08)
(26/08)
(07/08)
(30/05)
(06/05)
(04/04)
(29/03)