Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
HỖ TRỢ XE LĂN CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DO TỔ CHỨC IM JAPAN TÀI TRỢ 
11/05/2020 
 

          Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-BLĐTBXH-NCC ngày 13/02/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phân bổ và sử dụng xe lăn do tổ chức IM JaPan tài trợ
                    

                                
Thân nhân người có công với cách mạng tiếp nhận xe lăn

            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tiếp nhận, phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội trao xe cho người có công nhận hỗ trợ xe lăn tay, xe máy điện. Tổng số xe hỗ trợ cho 7 huyện, thành phố: 50 chiếc (xe điện: 10, xe lăn tay: 40).
          Công tác giao, nhận đã hoàn tất,  đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân rất phấn khởi ./.

Mạnh Hùng - Phòng NCC&XH