Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý kế hoạch giám sát tình hình công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ năm 2018 đến ngày 30/5/2020 
20/05/2020 
 

             Tiếp nhận công văn số 19/HĐND-PC, ngày 11/5/2020 về việc đề nghị góp ý đối với dự thảo các văn bản của Ban pháp chế HĐND tỉnh.
            Qua nghiên cứu các nội dung, bố cục dự thảo đề cương báo cáo việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2018 đến ngày 30/5/2020 của Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
            Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh dự thảo đề cương việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2018 đến ngày 30/5/2020, kính đề nghị Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đề cương giám sát theo quy định./.

                        /chinhquyen/soldtbxh/Admin/Tháng 52020/Đề cương Sở LĐTBXH.doc                      

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/09)
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(04/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)