Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2019/ QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh (lần 2) 
08/09/2021 
 
Ngày 08/9/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 2315/SLĐTBXH về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2019/ QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh (lần 2).

Kèm theo Dự thảo Quyết định UBND tỉnh.
Thuận Joanh-PCVP Sở 
Tin đã đưa
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(04/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)