Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 
22/04/2020 
 

           Thực hiện Công văn số 666/LĐTBXH-TE ngày 21/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020 và Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 05/03/2020 về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
             Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 gửi đến quý cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo kế hoạch trên.
            Văn bản góp ý đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất là ngày 29/4/2020 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (bản mềm qua địa chỉ email: hoanguyen@ninhthuan.gov.vn).
            Rất mong nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan./.

                           (Đính kèm dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh)

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/09)
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(19/03)
(04/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)