Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ thế giới số 
18/06/2020 
 

            Chuyển đổi số kéo theo những thay đổi lớn trong các kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống. Việc sử dụng thành thạo các công nghệ kỹ thuật số cũng là một yếu tố chính trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững. Các cơ sở GDNN phải tận dụng tốt nhất các công nghệ mới để tổ chức đào tạo cho phù hợp. Bill Gates đã nói: Giáo viên dạy học cần tích hợp công nghệ liền mạch vào chương trình giảng dạy thay vì xem nó như một tiện ích bổ sung.


Ảnh các sinh viên đang thực tập tại sưởng thực hành trường cao đẳng nghề Ninh Thuận

            Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cần cung cấp cho mọi người kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ cũng như các cơ hội học tập suốt đời cần thiết để tồn tại và làm việc trong một môi trường công nghệ ngày càng phát triển. Đối với các sinh viên tốt nghiệp, yêu cầu về các kỹ năng CNTT trình độ cao là bắt buộc trên toàn trên thế giới. Để GDNN theo kịp xu hướng phát triển chung, đảm bảo quy trình học tập toàn diện, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho ngày càng nhiều người thì CNTT chính là chìa khóa, để từ đó phát triển một nền văn hóa cởi mở và chia sẻ. Trong giai đoạn hiện nay, không chỉ sinh viên mà giáo viên tại các cơ sở đào tạo cũng cần phải nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT.
           Một trong những vấn đề quan trọng trong phát triển GDNN trong thế giới số là cách sử dụng tài nguyên học tập có sẵn trên mạng. Trong những năm gần đây, một lượng lớn tài nguyên học tập đã có sẵn trên mạng để giáo viên, giảng viên và người học có thể tham khảo. Tài nguyên giáo dục mở là tài liệu giảng dạy và học tập mà chúng ta có thể sử dụng và tái sử dụng miễn phí. Wikipedia chính là ví dụ Trong giáo dục nghề nghiệp, tiềm năng của tài nguyên giáo dục mở chưa được hiện thực hóa. Cơ hội được tiếp cận với GDNN chất lượng cao có thể được cải thiện đáng kể nếu các nội dung đào tạo chất lượng cao được chia sẻ, như: sách giáo khoa, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu khóa học, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, âm thanh, video…

Trần Thị Hải - Phòng LĐGDNN