Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 
05/03/2019 
 

Chiều ngày 04/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai thực hiện tháng 3 năm 2019. Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp.

 
 Toàn cảnh cuộc họp

Trong 02 tháng đầu năm 2019 toàn ngành đã tham mưu, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách lao động, người có công và xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; các chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu định hướng của Ngành đã triển khai, tham mưu UBND tỉnh ngay tư đầu năm; các công tác bảo đảm hoạt động của Sở-Ngành như: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được kịp thời, công tác tài chính bảo đảm tốt cho hoạt động, công tác tổ chức bộ máy, công chức công vụ từng bước được kiện toàn đi vào ổn định, kỷ luật kỷ cương hành chính được siết chặt; tập thể công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nhiệt tình, đoàn kết.

 

                      Giám đốc Sở Hà Anh  Quang phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Giám đốc
Sở yêu cầu lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ và đề xuất triển khai thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu quý I năm 2019; tập trung
tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công  lập thuộc tỉnh Ninh Thuận trình thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019, Kế hoạch UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện và triển khai các hoạt động của Dự án Hợp phần của UNICEF, tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân ngày Công tác xã hội (25/3). Đồng thời, tham mưu chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội; tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp đẩy mạnh vận động tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh và Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch khảo sát các cơ sở dạy nghề phục vụ công tác báo cáo nguồn nhân lực của tỉnh và Tổng Cục dạy nghề và Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Xây dựng Kế hoạch phân bổ kinh phí chương trình hỗ trợ có mục tiêu; các nguồn kinh phí khác để triển khai thực hiện kịp thời.
- Tiếp tục
triển khai thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Ngành, nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ công chức, chỉ đạo việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại đơn vị.../.
Duy-Chuyên viên Văn phòng Sở  
Tin đã đưa
(13/09)
(13/09)
(13/09)
(27/08)
(26/08)
(07/08)
(30/05)
(06/05)
(04/04)
(29/03)