Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Hải về công tác ứng phó với hạn hán và phòng, chống dịch COVID-19 
01/06/2020 
 

           Chiều ngày 26/5/2020, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Hải về công tác ứng phó với hạn hán, phòng, chống dịch COVID-19 và công tác triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.


Ông Lê Văn Bình – PCT UBND tỉnh,
Cùng tham dự có lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

          Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, các hồ chứa nước trên địa bàn huyện hiện nay đã xuống rất thấp (hồ Ông Kinh hết nước), hiện chỉ điều tiết nước cho sinh hoạt và nước uống cho gia súc. Tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện tạm ổn nhưng có một số địa phương có nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là tại xã Vĩnh Hải. Nếu tình hình nắng hạn tiếp tục kéo dài thì tổng đàn gia súc có nguy cơ thiếu thức ăn, nước uống là 56.540 con; diện tích nho đang thiếu nước sản xuất khoảng 223 ha; vụ Hè -Thu diện tích lúa không sản xuất là 2.320 ha. Trước tình hình trên, huyện đã chủ động triển khai các phương án vận chuyển nước sinh hoạt; khuyến cáo người dân di chuyển đàn gia súc sang các khu vực đảm bảo nguồn nước, thức ăn và dự trữ nước, thức ăn cho gia súc; điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất, chuyển đổi cây trồng, tưới nước tiết kiệm…

         Về công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong quá trình triển khai chi trả cho 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, địa phương đã thực hiện chi trả kịp thời cho 9.332 đối tượng/9.536.250.000 đồng.

         Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của huyện Ninh Hải trong thực hiện công tác ứng phó với hạn hán, phòng, chống dịch COVID-19, triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch. Với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do hạn hán, dịch bệnh gây ra, tiếp tục ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lờ là, mất cảnh giác và không được xem nhẹ công tác phòng chống dịch; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với hạn và phòng chống dịch; nắm bắt kịp thời tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra để có phương án hỗ trợ người dân trong sản xuất, sinh hoạt; quản lý, phân bổ hợp lý nguồn nước sinh hoạt, nước cho sản xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở để chỉ đạo kịp thời; khẩn trương rà soát các đối tượng đã chi hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đảm bảo đúng, không bỏ sót đối tượng; tiếp tục rà soát các đối tượng còn lại để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng trục lợi chính sách.


Đoàn
kiểm tra thực tế vùng sản xuất khu vực Hồ Ông Kinh – Nhơn Hải

           Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của Hồ Ông Kinh – Xã Nhơn Hải./.                                                                 

 

Nguồn: UBND tỉnh

Ngọc Quý - Phòng NCC&XH