Chính sách người có công
Chính sách người có công
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách xã hội 
13/09/2021 
 
Nhằm góp phần cùng với chính quyền địa phương trong công tác chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Đoàn thăm, tặng quà cho 4 tập thể/12 triệu đồng gồm Trung tâm CTXH và cơ sở nuôi dưỡng đối tượng BTXH và 36 cá nhân/25,2 triệu đồng là Người có công cách mạng thuộc 6 huyện.


Một số hình ảnh Lãnh đạo Đoàn DBQH tỉnh trực tiếp thăm hòi và tặng quà


Nguyễn Thị Doãn- Phòng NCCXH