Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
24/08/2021 
 

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản nói chung, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng. Đồng thời việc chấp hành pháp luật lao động, đặc biệt là an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động làm việc trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế.

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng là một trong những lĩnh vực sản xuất thường xuyên xảy ra tai nạn lao động, chính vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động cần tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm để giảm thiểu tai nạn đối với người lao động. Do tai nạn lao động chết người trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vẫn chiếm tỷ lệ lớn, cùng với các giải pháp tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, trong thời gian tới, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản nhằm mục đích nâng cao nhận thức và tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động.

Đồng thời, qua đó kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh và sẽ xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục, nhất là sửa đổi, bổ sung các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nguyệt Bình - Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(10/11)
(01/11)
(09/09)
(05/09)
(04/09)
(29/08)
(25/08)
(30/07)
(19/07)
(20/06)