Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 
18/09/2020 
 

Ngày 16/9/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 310/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để mua sắm trang thiết bị (Văn phòng Sở và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh) cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số tiền: 157.780.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng, theo chi tiết:

Chương 424 loại 340 khoản 341 – Kinh phí không tự chủ: 123.500.000đ

            Chương 424 loại 370 khoản 398 – Kinh phí không tự chủ: 34.280.000đ
Phương Liên - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(16/10)
(07/10)
(05/10)
(21/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(28/08)
(24/08)
(21/08)