Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Chào đón năm học mới năm học 2021 - 2022 
16/09/2021 
 
Trung tâm Công tác Xã hội thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, hướng nghiệp học nghề, học văn hóa, vui chơi giải trí phù hợp với từng nhóm đối tượng trẻ em mồ côi đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm.
Trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 45 trẻ em mồ côi.

Chuẩn bị năm học mới, Trung tâm đã hoàn tất các thủ tục nhập học và mua sắm quần áo, sách vở, dụng cụ học tập cho tất cả các trẻ đến trường vào năm học mới 2021-2022. Các trẻ đều được học văn hóa, học nghề trong đó: Lớp mẫu giáo 01 trẻ; tiểu học 07 trẻ, các lớp trung học cơ sở 22 trẻ, Trung học phổ thông 09 trẻ, Đại học 05 trẻ; Cao đẳng: 01 trẻ. Ngoài thời gian các em học văn hóa tại trường, Trung tâm còn tổ chức dạy kèm văn hóa và dạy vi tính tại Trung tâm.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 năm học năm nay gặp nhiều khó khăn của ngành giáo dục nói chung và các em mồ côi đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm. Các em thực hiện khai giảng trực tuyến, học trực tuyến.


Các em tại Trung tâm đang học trực tuyến

Trung tâm đã trang bị phòng máy vi tính phục vụ các em học trực tuyến theo hướng dẫn của nhà trường; thực hiện phân công viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn các trẻ học trực tuyến đảm bảo kết quả tốt cho các em. Hướng dẫn các em sử dụng phần mềm học, cũng như giúp các em làm quen với việc học trực tuyến để có những giờ học chất lượng và hiệu quả. Tuy có những khó khăn nhất định nhưng Trung tâm Công tác Xã hội vẫn đảm bảo những giờ học chất lượng cho các em, động viên các em thi đua học tập, phấn đấu đạt những thành tích cao trong năm học mới./.

Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Ninh Thuận