Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Biện pháp tiếp nhận đối tượng bảo vệ khẩn cấp trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 
11/05/2020 
 

           Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 954/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giải quyết tình trạng ngời lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 1045/SLĐTBXH-NCCXH ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Kế hoạch giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh.Nhân viên Y tế hướng dẫn bệnh nhân tâm thần thuyên giảm dọn vệ sinh khu nhà cách ly chuẩn bị công tác tiếp nhận người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh

         Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch, với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của tất cả đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm, Cơ sở Nuôi dưỡng Người tâm thần tập trung tổng vệ sinh, xịt xà phòng khử khuẩn, bố trí phòng ở, giường bệnh tại Nhà Cách ly để tiếp nhận các đối tượng lang thang cần được hỗ trợ khẩn cấp, cách ly y tế trong vòng 14 ngày; giảm thiểu tình trạng người lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh. Góp phần làm cho cảnh quan, môi trừờng đô thị sạch đẹp, môi trường du lịch văn minh thân thiện và đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh nhà./.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh