Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 01/2021 
05/02/2021 
 

1. Thực hiện tư vấn và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 192 người.

                   
          2
. Số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng: 229 người.

              
               3.
Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: 409 người.

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận thực hiện hướng dẫn và tiếp nhận thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho đối tượng lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 52 của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013. Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận, địa điểm cụ thể: Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận-Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (182/1 Thống Nhất, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. ĐT: 0259.3823.190)


Người lao động có việc làm mới mang hợp đồng lao động lên làm thông báo có việc làm

5. Kết quả thực hiện tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm trong tháng:

Trong tháng 01/2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận- phòng Bảo hiểm thất nghiệp đã thực hiện tiếp nhận 1.222  lượt người thông báo tìm kiếm việc làm. Khi thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm việc làm, tư vấn hỗ trợ học nghề miễn phí; giúp người lao động tiếp cận với thông tin thị trường lao động. Qua đó, sớm tìm được việc làm phù hợp, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Người lao động đến trung tâm thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định
Trung tâm dịch vụ việc làm