Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ III/2021 
09/09/2021 
 

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ III/2021

            1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     Tổng số người nộp hồ sơ trên toàn tỉnh Quý III năm 2021 là 972 người. Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN 425 người.

     Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được phân loại theo:

            1.1.Nguyên nhân thất nghiệp:

     Các nguyên nhân thất nghiệp được chia thành 5 nhóm chính, cụ thể như sau:
     + Hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: 5,35%

     + Chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trước thời hạn: 91,15%

     + NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải: 0,10%

     + Do đơn phương chấm dứt chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật: 0,31%

     + Mất việc làm do nguyên nhân khác: 3,09%

     1.2. Độ tuổi - Giới tính:

     a) Về giới tính:

     Số lao động nam nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệplà 426 người, chiếm tỷ lệ 43,83% sovới tổng số Người lao độngnộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của Quý III năm 2021.

     Số lao động nữ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệplà 546 người, chiếm tỷ lệ 56,17% so với tổng số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của quý III năm 2021.

     b) Về độ tuổi:

     Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới 35 tuổi là: 689 người, bằng 70,88% so với số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng Trợ cấp thất nghiệptrên 35 tuổi là: 283 người, bằng 29,12% so với số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng Bbảo hiểm thất nghiệp.

            1.3. Trình độ chuyên môn của người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

     Số liệu thống kê trên toàn tỉnh, trình độ chuyên môn của nNgười lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý III năm 2021 như sau:

     + Người lao động thất nghiệp là lao động phổ thông (không có bằng cấp, chứng chỉ nghềchuyên môn) chiếm tỷ lệ cao nhất: 624 người, tỷ lệ 64,20% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     + Người lao độngcó chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp: 12 người, tỷ lệ 1,23% .

     + Người lao độngcó trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp: 98 người, tỷ lệ 10,08%.

     + Người lao độngcó trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp: 110 người, tỷ lệ11,32%.

     + Người lao độngcó trình độ đại học và trên đại học: 128 người, tỷ lệ 13,17% .

            2. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

            Quý III năm 2021 tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn tỉnh là 1.193 người tăng 15,15% so với quý III năm 2021 (1.036 người)./.

            Mọi chi tiết xin quý vị liên hệ tại địa chỉ sau:

            TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH THUẬN

            Địa chỉ: Số 182/1, đường Thống Nhất, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

            Điện Thoại: 0259.3823190 hoặc 0259.3523415.

            Email: ttdvvl@ninhthuan.gov.vn.

            Trang fanpage và Zalo trung tâm như sau:

            - https://www.facebook.com/trungtamdichvuvieclamtinhninhthuan.

            - App hoặc quét mã QR Zalo Trung tâm Dịch vụ việc làm qua số điện thoại 0946695679:

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 
Tin đã đưa
(10/11)
(01/11)
(05/09)
(04/09)
(29/08)
(25/08)
(24/08)
(30/07)
(19/07)
(20/06)