Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
BAN HÀNH KẾ HOẠCHGIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG LANG THANG, XIN ĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
31/03/2020 
 

              Ngày27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND về giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kế hoạch xác địnhđối tượng thực hiện:(1) Người lang thang, xin ăn. (2) Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, giả khuyết tậtđể xin ăn tại các điểm tập trung đông người. (3) Người bệnh tâm thần đi lang thang.(4) Người sống lang thang không có nơi cư trú nhất định, thường sử dụng vỉa hè, công viên, chợ, bến xe,... làm nơi sinh sống. (5) Người có hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi,... vì mục đích trục lợi cá nhân. Với mục tiêu là phát hiện kịp thời và tập trung 100% số người lang thang, xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh; phân loại, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh và giải quyết hồi gia, hòa nhập cộng đồng; Chuyển giao 100% số người ở tỉnh khác đến Ninh Thuận lang thang, xin ăn về nơi cư trú (đối với các trường hợp có nơi ở ổn định). Kinh phí thực hiện từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh; các huyện, thành phố, các đơn vị hoặc nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.
            Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể gồm: (1)Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao sự đồng thuận của toàn xã hội về ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, xin ăn của tỉnh; (2) Đẩy mạnh công tác tập trung, giải quyết người lang thang, xin ăn. Trong đó,  giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo tổ chức tập trung người lang thang, xin ăn trên địa bàn địa phương quản lý; Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ trong việc tập trung, tư vấn đưa người lang thang, xin ăn về với gia đình hoặc đưa vào sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định; (3) Lồng ghép thực hiện chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm và huy động sự tham gia của cộng đồng trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. (4) Tăng cường công tác quản lý, đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu.(5) Gắn tiêu chí xã, phường không có người lang thang, xin ăn với việc đánh giá, thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngọc Quý - Phòng LĐGDNN