Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
“Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện và cấp xã trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19” 
25/05/2020 
 

          Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 28/4/2020 và Quyết định số 78/QĐ-MTTTQ-BTT ngày 29/4/2020 của Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ VN về giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.
          UBMTTQ VN đã thành lập 02 tổ kiểm tra giám sát cấp huyện, xã về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Tham gia tổ kiểm tra số 01 theo Thông báo số 48/TB-MTTQ-BTT gồm có đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các thành viên Ban dân vận Tỉnh ủy, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham gia các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc và TP PR-TC.

                              
                     Ảnh: Đ/c Phạm Thị Bích Hà, PCT UBMTTQ Việt Nam kết luận Hội nghị
                      
           Qua kiểm tra Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao việc kịp thời triển khai, rà soát và tổ chức chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện, việc kiểm tra, giám sát theo đúng
phương châm “ Tập trung, khẩn trương, trách nhiệm, đạo lý, tình cảm, chặt chẽ, làm đúng và trúng theo quy định”. Việc tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, có kiểm tra, giám sát, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện khiếu nại, khiếu kiện. Đặc biệt là việc trục lợi chính sách.
         Đồng thời trong thời gian tới đề nghị các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về đối tượng được hưởng thụ chính sách. Việc rà soát nhóm đối tượng như hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm huyện cần phải phối hợp với các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, với sự giám sát của mặt trận, đoàn thể. Sau khi hoàn thành việc rà soát phải niêm yết công khai danh sách tại cơ sở để người dân giám sát, tiến hành tổ chức chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng được hỗ trợ và tránh sai xót./.

Tuấn Sơn - Phòng LĐGDNN