Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Triển khai thực hiện quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt 
21/10/2021 
 
Ngày 21/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành công văn số 5748/UBND-KTTH về việc Triển khai thực hiện quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt.
Đính kèm: 5748/UBND-KTTH, 29/2021/QĐ-TTg