Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
thành lập Hội đồng lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Phủ Hà 
05/10/2021 
 
Ngày 04/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Phủ Hà.
Đính kèm chi tiết: 111/QĐ-SKHĐT
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT