Trong tháng 6 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 390 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 75 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 461,9 tỷ đồng và 102 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 07 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 04 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 118 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 405 lao động.

Sáng ngày 01/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VII (2020-2025). Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 14 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành kế hoạch và đầu tư Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2020.

Ngày 03 tháng 4 năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 01/CĐ-BKHĐT về biện pháp bảo đảm sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website