Trong quá trình xây dựng dự án Luật PPP, Chính phủ luôn yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan như dân sự, đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, đấu thầu, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, tài sản công...

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website