Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Liên kết website
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1741/SKHĐT-TĐGS ngày 19/8/2014 về triển khai thực hiện công văn số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31/7/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư
    
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1710/SKHĐT-TĐGS ngày 15/8/2014 về thực hiện Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014).
    

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vừa ký ban hành Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp.


    

Tin trong tỉnh

Lãnh đạo Sở tiếp làm việc với đoàn Unicef và Unfpa(08/07/2014)

Ngày 04/7/2014, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Phó Giám đốc thường trực Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em Vũ Minh Tuyên cùng các thành viên trong Ban quản lý dự án đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đánh giá Unicef và Unfpa về kiểm tra tài chính tại chỗ các hoạt động và hướng dẫn tổ chức đánh giá giữa kỳ dự án.

Thư mời tham gia khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả”(04/07/2014)

Nhằm nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển doanh nghiệp một cách bền vững; cũng như được cung cấp thêm những kỹ năng tiên tiến nhất trong việc hoạch định và kiểm soát công việc một cách hiệu quả, khuyến khích được tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của nhân viên, giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình quản lý … , góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 02 khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả”:

Tin chuyên ngành

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư(20/08/2014)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1741/SKHĐT-TĐGS ngày 19/8/2014 về triển khai thực hiện công văn số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31/7/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Thực hiện Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ(18/08/2014)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1710/SKHĐT-TĐGS ngày 15/8/2014 về thực hiện Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014).