Ngày 28/5/2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1860/QĐ-SKHĐT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Kết luận thanh tra số 2607/KL-SKHĐT về việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp tại 05 doanh nghiệp, cụ thể: Qua thanh tra phát hiện một số thiếu sót, vi phạm và đã được Đoàn thanh tra chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với các doanh nghiệp.

Dự án kêu gọi đầu tư

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận(23/01/2018)

Ngày 22/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 236/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 16 giờ ngày 27/02/2018).  

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan RangTháp Chàm(23/01/2018)

 

Ngày 22/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 242/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(23/01/2018)

Ngày 18/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 196/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website