Trong tháng 10 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 375 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 45 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 459 tỷ đồng và 24 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 10 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 159 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 225 lao động.

Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW tại Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung chi tiết dự án đính kèm Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Hiện nay nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định rải rác ở các văn bản pháp quy khác nhau (thường là các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách). Tôi xin hỏi, trong trường hợp dự án có sử dụng “vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập” thì cơ quan nào (cơ quan chuyên môn về đầu tư công hay cơ quan chuyên môn về tài chính, ngân sách) thẩm định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp cũng như điều kiện được sử dụng nguồn vốn này cho đầu tư?

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website