Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Liên kết website
(MPI Portal) - Nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, định hướng chính sách hỗ trợ DNNVV đối với Việt Nam, sáng ngày 08/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo "Luật hỗ trợ DNNVV: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".
    
Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật và 1 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua.
    
      Để thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới.
    
Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Những quy định về tiếp công dân quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 sửa đổi, bổ sung năm  2004 - 2005 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Dưới đây là một số nội dung cơ bản của Luật gắn liền với quyền và lợi ích thiết thực của mọi người dân
    

Tin trong tỉnh

Lãnh đạo Sở tiếp làm việc với đoàn Unicef và Unfpa(08/07/2014)

Ngày 04/7/2014, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Phó Giám đốc thường trực Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em Vũ Minh Tuyên cùng các thành viên trong Ban quản lý dự án đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đánh giá Unicef và Unfpa về kiểm tra tài chính tại chỗ các hoạt động và hướng dẫn tổ chức đánh giá giữa kỳ dự án.

Thư mời tham gia khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả”(04/07/2014)

Nhằm nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển doanh nghiệp một cách bền vững; cũng như được cung cấp thêm những kỹ năng tiên tiến nhất trong việc hoạch định và kiểm soát công việc một cách hiệu quả, khuyến khích được tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của nhân viên, giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình quản lý … , góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 02 khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả”:

Tin chuyên ngành

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam(22/07/2014)

(MPI Portal) - Nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, định hướng chính sách hỗ trợ DNNVV đối với Việt Nam, sáng ngày 08/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo "Luật hỗ trợ DNNVV: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Chính phủ Công bố 11 Luật và 01 Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2015(21/07/2014)

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật và 1 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua.