(MPI) – Đây là chủ đề của Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển năm 2020 (VRDF 2020) diễn ra ngày 29/9/2020 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk, Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam Robyn Mudie.

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website