Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
29/03/2019 
 
Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 1920/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 1920/QĐ-UBND
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(23/07)
(23/07)
(09/07)
(09/07)
(09/07)
(09/07)
(09/07)
(09/07)
(09/07)
(09/07)