Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
14/08/2021 
 
Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành công văn số 4158/UBND-KTTH về giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Đính kèm chi tiết: 4158/UBND-KTTH
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT