Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Về việc kiện toàn Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
19/08/2021 
 
Ngày 18/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-SKHĐT Về việc kiện toàn Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 85/QĐ-SKHĐT
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT 
Tin đã đưa
(01/10)
(14/09)
(08/09)
(28/08)
(12/08)
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)